icon
O projekcie

Jedni mówią, że jest kapryśna, inni z kolei podkreślają jej nieprzewidywalność. Jedno jest pewne – Babia Góra kryje w sobie wiele tajemnic, które sprawiają, że zyskuje również miano intrygującej. Każdego dnia daje się poznać z innej strony, ale czy pozwoliła już odkryć wszystkie swoje tajemnice? „Tajemnicza Babia Góra” – dzięki temu projektowi stanie się ona bliższa nie tylko mieszkańcom gminy Zawoja, ale przede wszystkim turystom.

Skąd tak naprawdę wzięła się Królowa Beskidów? W czym tkwi jej porywisty charakter? I dlaczego jej szczyt nosi nazwę „Diablak”? Ludność żyjąca u stóp Babiej Góry – zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie – mogłaby na te pytania odpowiedzieć na wiele sposobów. Rozmawiając z mieszkańcami tych terenów można usłyszeć m.in. o kobiecie, która zamieniła się w kamień, gdy zobaczyła, że miłujący ją zbójnik został zabity podczas kolejnej wyprawy, a także o diablim zamku, który na szczycie miał zbudować sam czart. To jedynie namiastka tajemnic, które krążą wokół tej niezwykłej góry, ale to także dobry początek ku temu, aby zagłębić się w historie związane z Królową Beskidów, zwaną też Matką Niepogód. Gmina Zawoja w porozumieniu ze słowacką gminą Oravska Polhora postanowiła odkryć tajemnice tego miejsca i sprawić, aby te tereny zostały również lepiej poznane przez turystów. 

Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w ramach projektu nr INT/EB/BES/1/II/B/0105 pn. "Tajemnice Babiej Góry".

Turyści spacerujący po zboczach Królowej Beskidów będą mogli liczyć na moc zabawy z grą dostępną na urządzenia mobilne. Dzięki niej odkryją najciekawsze miejsca, potowarzyszą bacy w codziennych obowiązkach, zagłębią się w kulturę pasterską, zwyczaje górali babiogórskich, a także zmierzą się z wieloma zadaniami i łamigłówkami. Przed nimi prawdziwa podróż do świata legend, góralskich zabaw i polsko-słowackich tradycji.

Urząd Gminy Zawoja

34-222 Zawoja 1307

Centrala tel. 338775015, 338775051, 338775006, 338775400

fax: 338775015,

E-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl

Strona internetowa: www.zawoja.ug.pl

Uwagi i pomoc związane z aplikacją tel. 505088486

Tytuł projektu

 

„TAJEMNICE BABIEJ GÓRY”

„TAJOMSTVÁ BABEJ HORY”

 

✓ Partnerzy:  

Projekt realizowany przez:

Partnera Wiodącego: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partnera Projektu: Obec Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 454,   www.oravskapolhora.sk

 

✓ Opis projektu,

W ramach projektu planuje się wydać książkę zawierającą zbiór legend spod Babiej Góry, wzbogaconą licznymi zdjęciami, a także stworzenie aplikacji mobilnej, w której turyści będą mogli wcielić się w rolę pomocnika bacy lub zbójnika i, za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w nawigację GPS, żyroskopy i inne nowinki techniczne, wykonywać zadania (np. zagadki, krzyżówki, wędrówki do miejsc oznaczonych na mapie), odkrywając urocze zakątki Zawoi i Oravskej Polhory, legendy babiogórskie oraz kulturę pasterską i zbójnicką Babiogórców. Za wykonywanie zadań uczestnicy otrzymują odznaki, dostęp do nowych zadań i ciekawostek regionalnych.

Ponadto planuje się również wystawienie spektaklu teatralnego opartego na babiogórskich legendach, stworzonego   na fundamencie techniki teatru brazylijskiego reżysera Augusto Boala, który postanowił   stworzyć teatr angażujący ludzi zawodowo nie związanych z teatrem w proces twórczy.

✓ Cele projektu (po zakończeniu należy uzupełnić o rezultaty projektu),

Celem ogólnym projektu "Tajemnice Babiej Góry" jest ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu babiogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Zawoja oraz obszaru Oravskiej Polhory.
Poprzez realizację trzech zadań merytorycznych zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej - stworzenie spektakli teatralnych, wydanie książek z legendami i baśniami babiogórskimi oraz stworzenie aplikacji z questami "Tajemnice Babiej Góry" - projekt będzie wspierać rozwój nowych form promocji zarówno gminy Zawoja jak i Orawskiej Porhory.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców w następujący sposób:
- dzięki wydaniu książki "Legendy Babiogórskie", która zawierać będzie baśnie i legendy polskie i słowackie wzrośnie i zostanie utrwalona wiedza mieszkańców regionu babiogórskiego na temat dziedzictwa kulturowego Górali Babiogórskich; wydanie książki przyczyni się także do zawężenia współpracy polsko - słowackiej oraz wymiany wiedzy know how
- stworzenie aplikacji "Tajemnice Babiej Góry" będzie innowacyjną na skalę regionu formą promocji zarówno środowiska przyrodniczego jak i dziedzictwa kulturowego regionu babiogórskiego
- realizacja spektakli teatralnych opartych na legendach babiogórskich wpłynie nie tylko na zwiększenie wiedzy mieszkańców o naszym dziedzictwie kulturowym, ale także w sposób bezpośredni wykorzystywać będzie dziedzictwo kulturowe zawarte w legendach i baśniach przekazywanych z pokolenia na pokolenie co tym samym zapewni ocalenie od zapomnienia tradycji zwartych w słowie mówionym.
Wszystkie działania zapewnią wspólną ochronę, wzmocnienie i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu babiogórskiego, tym samym podnosząc atrakcyjność regionu pogranicza.

Celami szczegółowymi projektu są:
- wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości promocji regionu babiogórskiego, poprzez utworzenie i udostępnienie innowacyjnych e- narzędzi
- wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez wykreowanie nowych aktywności angażujących mieszkańców Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory oraz utrwalenie, a tym samym ochronę baśni i legend z regionu babiogórskiego
Cele szczegółowe przyczynią się do realizacji celu ogólnego poprzez wykorzystanie we wszystkich planowanych działaniach w sposób zrównoważony dziedzictwa zawartego w legendach, przekazach, baśniach i zapomnianych historiach związanych z rejonem Babiej Góry

 

✓ Okres realizacji projektu: 11.2017 – 04.2019.  

✓ Wartość projektu,

 

Całkowita wartość projektu: 87 812,16 euro,

 

W tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

dla Gminy   Zawoja: 45 992,59 Euro

dla Gmina Oravska Polhora: 28 647,74 Euro

 

Wkład własny:

Gmina Zawoja: 5 410,90 Euro

Gmina Oravska Polhora: 1 685,17 Euro

 

Współfinansowanie z budżetu państwa 5%:

Gmina Zawoja: 2 705,44 Euro

Gmina Oravska Polhora: 3 370,32 Euro