icon
Miejsca
adres Zawoja

Babia Góra jest najwyższym wzniesiniem w beskidach na terenie Polski, dlatego nazywamy ją Królową Beskidów. Ze względu na zmienność pogody zwana jest Matką Niepogód lub Kapryśnicą. Natomiast mieszkańcy Orawy nazywają ją także "Orawską Świętą Górą".
Masyw górski w Beskidzie Żywieckim o modelowym ukształtowaniu pięter roślinności górskiej. W 1954 w masywie Babiej Góry utworzono  Babiogórski Park Narodowy. W uznaniu niezwykłych walorów przyrodniczych Babiogórski Park Narodowy został wpisany w 1977 przez UNESCO na listę światowych rezerwatów bisfery. Legend, podań i pieśni o Babiej Górze w miejscowym folklorze jest bardzo wiele. Jedna z legend głosi, że Babia Góra powstała z dziewczyny zakochanej w zbójniku. Kiedyś prowadziła tędy droga, właściwie wydeptany chodnik na Orawę, gdzie zbójnicy zapuszczali się by rabować. Dziewczyna, frajerka zbójnika czekała zawsze na pagórku spoglądając ku Orawie czy nie wraca jej ukochany. Raz dostrzegła, że towarzysze, kamradzi ze zbójeckiej kompanii niosą go zabitego. Dziewczyna nie płakała tylko tłumiąc w sobie żal zamieniła się w skałę. Nazywajo jo Babio Górom, ze sie niby z baby wziyna i jes podano na babo siedzoco na pagórecku. 

Z Babie Góry w pola
hej, chłopcy spoziyrajo
jak sie na uOrawie 
hej, bucki łozwijajo!
Góry nase góry
hej, zniście sie nom nizy
bedzie bez gronicek
hej, ku dziewcynie blizy!

Powiązane trasy